Over de Stichting

Wat wil BjusterFerskaat bereiken?

Hoe, waarom en voor wie?

 

De onafhankelijke Stichting BjusterFerskaat – een initiatief van Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en de Raad van Kerken Leeuwarden – levert een bijdrage aan de programmering van LF2018. De stichting gaat een beeld geven van de invloed die levensbeschouwing en religie –  hebben op de vorming en versterking van de Fryske Mienskip – ook in deze tijd van maatschappelijke onrust en transitie.

 

In het project Expo BjusterFerskaat wordt de identiteit van alle 38 levensbeschouwelijke en religieuze organisaties en stromingen in Fryslân afzonderlijk getoond. Op één centrale plaats wordt het totaal beeld gepresenteerd van het belangrijke aandeel dat die organisaties  samen hebben in de culturele en sociale vorming van de Friese gemeenschap hebben, ondanks hun onderlinge verschillen. Juist die wonderlijk grote diversiteit is de basis van typerende waarden en normen die de morele kracht vormen van de pluriforme en authentieke Fryske mienskip.

 

Levensbeschouwelijke en religieuze organisaties en stromingen laten met het logo BjusterFerskaat en de slogan “Samen Verschillend”, hun diversiteit in actieve verbondenheid zien. Zij tonen de intrinsieke waarde van religie en levensbeschouwing te willen inzetten voor de culturele, sociale en ecologisch gemeenschapvorming,. Zo gaan zij de uitdaging aan om met hun levensbeschouwelijke en religieuze gedachtegoed een eigen aandeel  te leveren aan het behoud en het voortbestaan van de bijzondere plaats van Fryslân in de wereld. De Friese mienskip kan op die wijze een voorbeeld zijn voor vele regio’s in het bijzonder en de wereld in het algemeen.